Чубенко
Віра
Анатоліївна

Cтарший партнер АО «Віртум», адвокатОсвіта:
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», магістр права, диплом з відзнакою, 2012 рік.

В 2021 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю
12.00.04 – господарське право,
господарсько-процесуальне право.

Досвід роботи:
Має досвід роботи в органах прокуратури України на посадах прокурора та старшого прокурора. Здійснювала, серед іншого, процесуальне керівництво в кримінальних провадженнях в сфері службової діяльності, економіки, корупційних правопорушень тощо.

До початку роботи в АО «Віртум» очолювала юридичні напрямки діяльності підприємств, в тому числі державного та комунального сектору економіки. Має значний досвід юридичного супроводу господарської діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.

Мови:
українська, російська, англійська.
Публікації